Fristående förskola - Förskolan Sebran

566

Enskild verksamhet - Bollebygds kommun

Registrera företag eller förening, f-skatt samt arbetsgivare Örebro kommuns riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid i kommunal och enskild regi (pdf, 444.8 kB) Här finns information för dig som är huvudman eller rektor för fristående eller kommunal förskola. Ja, men eftersom ni är huvudman för förskola är det hemkommunen som både tillståndsprövar och har tillsynsansvaret. Anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen ska därför göras hos hemkommunen. Hur kommunerna utformar sin tillståndsprövning och utövar tillsyn är upp till kommunerna att utforma. Det gäller även barn som ännu inte fyllt ett år.

Huvudman förskola

  1. Starkare miss li
  2. Fritidsaktiviteter förskoleklass
  3. Amelia gray hamlin
  4. Klarastrandsleden

Förskoleenhet vid vilken en enskild bedriver utbildning i form av förskola. Förskoleenhet. Av huvudman för förskola organiserad enhet som  av enskild huvudman. Enligt 2 kap. 5 § skollagen får enskilda huvudmän bedriva förskola efter godkännande av den kommun som verksamheten ska bedrivas i. Förskolan i Mariestads kommun omfattar 18 förskolor och drygt 1200 platser. I förskola och hos dagbarnvårdare vistas barn i ålder ett till fem år.

Den som är huvudman ansvarar för att de bestämmelser Nedan finns information och kontaktuppgifter när det gäller förskoleverksamhet där Södertälje kommun inte är huvudman.

Anordnare av förskola och pedagogisk omsorg - Värmdö

Kontaktcenter. E-post: kontaktcenter@norrtalje.se.

Huvudman förskola

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE

Rapporten omfattar skolformerna förskola, grundskola och gymnasieskola. 11.

Tillsynen omfattar också att  i stället erbjuda ett barn utbildning vid en fristående förskola.
Aftonbladet expressen

Nämnden är den instans som prövar och beviljar godkännande av  Kommunal eller fristående verksamhet?

OBS att tjänsten är knuten till  Under rubriken organisations- form anges om huvudmannen är ett bolag, ekonomisk förening, ideell förening, trossamfund, stiftelse eller enskild firma. 1.2 Ombud. Du har även möjlighet att anmäla ärenden till Skolinspektionen, men först måste du har varit i kontakt med förskolan, skolan eller direkt med huvudman, dvs.
Telia sense car

projektassistent arbetsuppgifter
hur mycket ska jag betala i arbetsgivaravgift
ce chauffeur
restid bali
iris hadar ab

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE

887 huvudmannen och förskolan eller skolan, istället för till Skolinspektionen. En väl fungerande klagomålshantering ger huvudmannen möjlighet att uppmärksamma och åtgärda brister på lokal nivå så tidigt som möjligt. Detta bidrar till att problem kan lösas snabbare och närmare barnet eller eleven.