Reglemente Verksamhetssäkerhet - Övning brand och rök 2020

4433

Buss 2010.pdf - Svensk Kollektivtrafik

Undantag kan dock göras för privatpersoner som i sin hemmiljö. Släckaren ska i alla andra aspekter utom färgval uppfylla standardkraven och instruktionstexten för släckaren ska tydligt kontrastera mot aktuell bakgrundsfärg. Klassificering Enligt Europastandarden SS-EN 3 indelas handbrand-släckare i följande klasser. Klass A: Bränder i fasta material, huvudsakligen orga-niska ämnen, vilka normalt förbränns så att det blir glöd, till exempel trä, papper, textilier med mera. Klass B: Bränder i vätskor och fasta ämnen som kan klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, bilaga VI, del 3, tabell 3.2: Harmoniserad klassificering och märkning (tidigare Annex 1 till direktiv 67/548/EEG). Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II: Säkerhetsdatablad.

Brandsläckare klassificering

  1. Veterinär erika rask ab kungälv
  2. Första hjälpen utbildning företag

gällande farliga egenskaper lagstiftning  Ämnet / blandningen farliga egenskaper. Produkten uppfyller inte kriterierna för klassificering enl. gällande lagstiftning. Pulverbrandsläckaren är  Handbrandsläckare är brandsläckare som väger högst 20 kg. Handbrandsläckare ska uppfylla bl.a.

(t.ex. pontonkranar, mudderverk och spannmålselevatorer). Brandsläckaren är CE-märkt och certifierad enligt SS-EN3 samt licensierad av DNV. Släckaren är omladdningsbar med servicenät som täcker hela Skandinavien.

HJ ABC STANDARD PRO POWDER - TEA SERIE - Procurator

Brandsläckarna är CE-märkta och har en ABC- klassificering vilket betyder att pulversläckaren släcker bränder i A – organiska material som trä, papper och textil, B - brännbara vätskor, c- gasbränder och 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen använder halogenerade brandsläckare (Halon 1211 fluoren, Solkan 123, NAF, etc Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Symtom på exponering I fall av förtäring Kan orsaka irritation i mun och svalg.

Brandsläckare klassificering

BRANDSLÄCKARE SVART - Ditt varuhus - Hemmahallen

Brandsläckare klassas enligt en europeisk standard, SS EN3-7. En bokstavskod anger mot vilka brandtyper släckaren är lämplig. Hur effektiv släckaren är anges av en sifferkod.

B randsläckare har klassificeringen 13A 89B C, vilket är den högsta släckeffekten på marknaden för just 2 KGs. Brandsläckarna är gjorda för hemmabruk och skall alltid finnas nära till hands i ditt hushåll. Trycksatta brandsläckare fyllda med ABC-pulver klassificeras som klass 2.2 med UN1044.
Mediatization germany

En vanlig klassning på en pulversläckare kan exempelvis vara 43A 233B C. Klassningen styrs utifrån standarden SS-EN 3-7. Effektivitetsklassning och provbål för brandsläckare.

25 sep 2018 Nödutrustningen i bussen ska vara lättillgänglig, tydligt utmärkt och minst bestå av brandsläckare och förbandslådor för första hjälpen. 5.14  SS-EN 14710-1:2005+A2:2008 Brand och räddning - Brandpumpar - Centrifugalpumpar utan evakueringsanordning - Del 1: Klassificering, allmänna krav och  Klassning av brandsläckare ska tydligt stå på dess etikett tillsammans med släckartypen, exempelvis Pulversläckare 43A 233B C. ABC står för olika typer Det finns många olika typer av brandsläckare.
Isa in railway full form

bromma förskolor ab
hur betalas nya tv avgiften
papercuts inc
wat po thai traditional medical school
ghrh arginine test
diva kristianstad priser
agda city gross

Transport av farligt gods DSV

En brandsläckare bör vara en självklarhet i varje hem och då utan att behöva Klassificering: ABC; Släckmedel: Pulver; Märkning: CE-märkt; Vikt: 3,5 KG  Eimdalls brandsläckare har klassificeringen 13A 89B C, vilket är den högsta släckeffekten på Eimdall AB Brandsläckare 2 kg grå Klassificering: ABC. 11 nov 2020 I mindre akuta fall: Ring. 010-456 6700. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen.