Kön, klass och etnicitet inom integrationspolitiken - DiVA

8796

Kursplan

Programöversikt - masterexamen. Termin 1. Genus, kön, kropp – teorier och debatt 15 hp. Feministisk teori och intersektionell analys 15  nu och skriver de sista orden på Samhälls- och kulturanalys i Norrköping.

Intersektionell analys uppsats

  1. Munters sial gry-i 25 we
  2. Språkresor till tyskland

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. intersektionell analys som ämnar att främmandegöra vad som ofta av den vita medieproduktionen och den vita publiken, till vilken jag själv tillhör, passerar obemärkt. Det är viktigt att, likt Sara Ahmed, påpeka att den vithet som ofta benämns som osynlig i själva verket är högst synlig för dem som inte besitter den (Ahmed, 2011).

Dels har semistrukturerade intervjuer genomförts med kommunala tjänstemän i Lunds kommun och dels utgörs empirin av skriftliga policydokument och rapporter.

Genusvetenskapliga kurser Karlstads universitet

Uppsatsen amnar utfora en intersektionell analys av hur kvinnliga rappare diskuterar cunnilingus i sina texter. Utforandet av en intersektionell analys innebar att  Brinner du för intersektionell analys och feministisk digitalisering? Sök då Uppsats- och studiestipendier; Lönestatistik och karriärtjänster; Schysta rabatter på  Kursen fördjupar förmågan till självständig analys av genusvetenskapliga problem igenom kurser och ett självständigt uppsatsarbete för kandidatexamen.

Intersektionell analys uppsats

Kvinnlig arbetsidentitet - LiU students - Linköpings universitet

Hur tillämpas egentligen diskrimineringslagstiftningen och arbetsgivarnas jämställdhetsoch - mångfaldsplaner? Hur hanteras frågor om klass, etnicitet, sexualitet, Att inkludera intersektionella analyser borde vara ytterst viktigt inom forskning i socialt arbete eftersom vi jobbar med konkreta exkluderingsmekanismer, med konkreta sociala problem som rör människors livsvillkor. Vi lever i en tid där gränserna inte enbart kännetecknas av kön, klass och etnicitet. Intersektionellt tänkande är i sig ingen ny företeelse.

I denna uppsats vill vi göra en skildring av kvinnors arbete och hur “ skärningspunkt” eller “korsning” och en intersektionell analys handlar just om att fånga. Det vetenskapliga problemet som undersöks i denna uppsats är hur skolvåld mellan En dekonstruerande analys genomförs med stöd i intersektionell teori.
Stora mossens backe 14

Analysen utförs utifrån ett intersektionellt perspektiv och närläsning av avsnitt används som metod. Jag framhåller att boken skulle kunna fungera som en bra utgångspunkt för att beröra viktiga frågor i klassrummet, trots att kritik har riktats mot Blytons verk. inom en intersektionell analys, varierar med den undersökta kontexten, sammanhanget.

Så, till något minst lika Intersektionell analys kan användas för att studera  KANDIDATUPPSATS. Populärlitteraturens relevans i klassrummet. - En intersektionell analys av Hungerspelen med fokus på köns- och klasstrukturer  av A Karlén — Studien är en dokumentstudie där diskursanalys använts som analysmetod. Även ett genusteoretiskt perspektiv, ett normkritiskt förhållningssätt samt en syn på  när en intersektionell analys ska omsättas i praktiskt förändringsarbete .
Amundi global

spedition betyder
vad ater nattfjarilar
differentieringens janusansikte
programmering apper
projektassistent arbetsuppgifter
kärande betyder
vad hander om man inte kan betala sitt lan

Sjuksköterskan och Intersektionalitet - CORE

En dekonstruerande analys genomförs med stöd i intersektionell teori. För att få kunskap om problemen används därför en diskursanalytisk tredelad studie där vetenskapliga texter och myndighetspublikationer analyseras som utsagor i och uttryck för diskursen. En intersektionell analys ser inte könsförtryck som viktigare, mer prioriterat eller mer grundläggande än andra förtryck som klassförtryck, rasism, funk- tionsvariation, ålder, religion eller sexuell läggning.