Planering - WordPress.com

3487

Del ur Lgr 11: kursplan i slöjd i grundskolan - PDF Gratis

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå… Det första du gör när vi startar ett nytt arbetsområde är att göra en planering. Använd dessa punkter för att din planering ska bli tydlig och kunna vara till hjälp under arbetets gång. Arbetsområde och föremål/produkt Vad vi/slöjdgruppen ska arbetat med och vad du väljer att göra?

Centralt innehåll slöjd

  1. Licence portal microsoft
  2. Lpn jobs abbotsford
  3. Entrepreneurskap prente
  4. Division matte
  5. Diabetes registry uk
  6. Svenska invånare 2021
  7. Lediga jobb jonkoping landsting
  8. Språkstörning i kombination med flerspråkighet
  9. Ledande lim kjell

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Centralt innehåll. I årskurs 1-3   Centralt innehåll. I årskurs 1–3. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker .

(Centralt innehåll år4-6) Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. (Centralt innehåll år4-6) Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material. (Kunskapskrav slöjd år 6) Centralt innehåll år 4-6.

Slöjdens arbetsprocesser

Ämnen som alla beskrivs med långsiktiga mål, ett centralt innehåll och med kunskapskrav. Slöjd är ett ämne som oftast bedrivs i halvklass, parallellt i två olika salar.

Centralt innehåll slöjd

Kursplan - Slöjd Grundskolan - Skolverket

Kommentarmaterial i slöjd för de nya kursplanerna LGR11. Innehållet i slöjd Det centrala innehållet i kursplanen i slöjd är indelat i fyra  Centralt innehåll.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning. Utdrag ur det centrala innehållet i läroplanen för fritidshemmet: Skapande och estetiska uttrycksformer Centralt innehåll, åk 7-9 Slöjdens materialredskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material . Centralt innehåll: Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, trä och textil, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och Hur material kan kombineras med digital teknik. (Centralt innehåll år4-6) Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. (Centralt innehåll år4-6) Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material. (Kunskapskrav slöjd år 6) Centralt innehåll år 4-6.
Apoteket järn flytande

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker  Digital kompetens och slöjd - Skolverket. Bedömningsstöd i bild - Kursplanens kommentarmaterial om slöjdämnets syfte: - ppt . Skolverket. Centralt innehåll.

Centralt innehåll.
Sömntips för barn

swedbank barnförsäkring
nordeabank.no
reservfond engelska
hur varnar du bäst bakomvarande inför en inbromsning_
tax agent number
kolla vilka fordon en person äger

Elevers motivation i slöjdämnet

Arbetsområden/centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker.