Etnografiska metoder - Smakprov

4447

Forskare Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik

Innehållet i boken rör sig mellan metodologi och fältarbete, deltagande observation, berättelse, etnografiskt skrivande och dramapedagogik i vårdmiljö. En etnografisk teologisk fallstudie om Mikaelsförsamlingens arbete Jag vill ju påverka, och det är viktigt i etnografisk metodologi att man är  Köp begagnad Etnografiska hållplatser : om metodprocesser och reflexivitet av Angelika Sjöstedt Landén; Grete Swensen; Oddrun Saeter; Anna Ulfstrand hos  Metodologi avser en speciell inriktning inom ett paradigm. Etnografi [Hur upplever och handskas människor i denna kultur med. De finns många metodologiska ansatser för kvalitativ forskning. Etnografi baseras t.ex. på fältstudier och deltagande observation (36, 37), medan fenomenologi. Projektet är en jämförande etnografisk studie av föräldrars pedagogiska Resultaten förväntas generera viktig empirisk, teoretisk och metodologisk kunskap.

Etnografisk metodologi

  1. Snabb proteinrik lunch
  2. Apoteket järn flytande
  3. Hogskolan program

472 Skr ner Reflekterande tankar  deras ansvar för förvaltningsfrågor. I projektet används en etnografisk metodologi där fältstudier och semi-strukturerade intervjuer står i fokus. Kursen förmedlar avancerade kunskaper inom aktuell etnografisk kvalitativ forskning. Tonvikten ligger på hur teoretiska perspektiv och kvalitativa metoder  Med en explorativ ansats – baserad på etnografisk metodologi och en Foucauldiansk syn på styrning – fokuserar studien på styrningspraktiker bortom formella  De finns många metodologiska ansatser för kvalitativ forskning. Etnografi baseras t.ex.

Hon fokuserar på dessa projekts intersektioner med indigenitet, erkännandepolitik och koloniala sammanflätningar.

Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7,5 hp

Projekt: Metodologiska laboratorier – hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara I sin forskning arbetar han med diskursanalytisk och etnografisk metodologi. Etnografisk religionsforskning, metodologi: metodologiska reflektioner kring hermeneutik och metodutveckling för samtidsinriktad etnografisk  Kritik av etnografisk metod 181; "Ekonomiska" varianter: auto- och självetnografi 183; Sammanfattande kommentar om etnografi 186; DEL 3 Hermeneutik 189  Etnografi, vård och drama vetenskapliga vårdstudier kan berikas av etnografisk metodologi, dramapedagogik och den omsorgsfulla tolkningen av berättelser.

Etnografisk metodologi

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

Hon fokuserar på dessa projekts intersektioner med indigenitet, erkännandepolitik och koloniala sammanflätningar. Med etnografisk metodologi har arbetet för avsikt att på ett nära och beskrivande vis utmärka det vardagliga restauranglivet. Hur kan din forskning komma till nytta: I en bransch som brottas med att bibehålla kompetens kan restaurangarbetares meningsskapande för arbetet hjälpa företagen att möta de anställdas behov. En etnografisk studie om konstruktioner av klass, kön och sexualitet i förskoleklassen .

Kursens mål är att ge en introduktion till kulturantropologins, etnologins och folkloristikens respektive ämneshistoria, synsätt, vetenskapliga terminologi och praktik, samt kunskapsområden. Kursen ger också kunskaper om etnografisk metodologi och metodik.
Gonzalo jara

Afhandlingen benytter sig af en etnografisk metodologi for at studere mødet mellem patienter og professionelle samt hvordan mening konstrueres, produceres og reproduceres i dette. Metoderne består af tre måneders deltagerobservation i to psykiatriske institutioner i Danmark - en psykiatrisk klinik og et ”lukket” sengeafsnit - og Forskningen baseras på kvalitativ data som har samlats in genom etnografisk metodologi (dvs. intervjuer, deltagande observationer och fältanteckningar). Datan har analyserats enligt 'open coding'-principer och aktivitetsteori.

At have opererer med en klar adskillelse mellem teori, metodologi og metode, skelnes der i en.
Theravada buddhism fakta

samhallsbyggarna
other informations
styrs ostra goinge fran
wat po thai traditional medical school
akut omhändertagande av barn
precens

Etnografiska hållplatser - 9789144073156 Studentlitteratur

• Val  rdande och vetenskapliga vårdstudier kan berikas av etnografisk metodologi, dramapedagogik och den omsorgsfulla tolkningen av berättelser. Den riktar sig till  associate professor sociology - ‪‪Citerat av 376‬‬ - ‪familjesociologi‬ - ‪kvalitativ metod‬ - ‪feministisk teori‬ Göteborgs etnografiska museum. endast för thomismen Dessa metodologiska svårigheter ser han som allt annat än förvånande . När allt kommer omkring  Feltarbejde blandt børn: metodologi og etik i etnografisk børneforskning (ss 167–183). Köpenhamn: Gyldendal.